Kommunens informasjonsoppgaver vokser. KOMMUNEskjerm kan bidra til at målene om bedre informasjon nås.

Skjerm-på-skole-NyS700

Kommunene drifter skoler, barnehager, idrettshaller, sykehjem, kommunehus/rådhus, kulturhus, helsesentra, bibliotek og omsorgsboliger. Skjermene kan få forskjellig innhold avhengig av plassering, publikum og behovet for riktig informasjon på rett sted.

Kantinemiljo-S-710

Kommunene har ofte god digital infrastruktur med fiber- kommunikasjon mellom bygninger/etater som gjør at etablering av digitale skjermer kan være kostnadseffektivt. En PC med skjermkort kan drifte mange skjermer.

Hva hvis flere etater og personer kunne distribuere informasjon gjennom samme system?
MEDIAskjerm har utarbeidet en løsning som gir flere personer enkel tilgang til samme system. Det gir mulighet til å nå ut til kommunens innbyggere med mer informasjon, mer dagsaktuell informasjon og bedre informasjon.

Svært enkelt å bruke
Programmene og operativsystemene som er utviklet er svært enkle i bruk. Det gjør at mennesker med minimal datakunnskap kan styre utarbeidelse av informasjon og visninger på skjermene selv.

Skjermer på forskjellige steder styres individuelt
Skjermene kan få forskjellig innhold avhengig av lesernes ønsker og behov for informasjon.

Lave kostnader gjør skjermer lønnsomme
Informasjon i media koster penger. De fleste må kjøpe plass i andres media; TV, radio, aviser, plakater, ukepresse og nettsteder. Med tilbudet fra MEDIAskjerm får kommuner og fylkeskommuner, kulturinstitusjoner, turistdestinasjoner og alle store og små firmaer muligheten til å eie sin egen informasjonskanal og bestemme over alt innholdet selv.

Flere skjermer kan styres fra en PC
Hvis kommunen ønsker å ha flere skjermer, kan én PC styre flere skjermer. Be om tilbud.

Hva koster en KOMMUNEskjerm?    
Etableringskostnader
Standardpakke. Engangskostnad. Dekker kjøp av lisens til programmet Scala og Egenredigerings-programmet for visning.
  kr 10.000,- til 14.000,-
Månedlige leasingkostnader utstyr/hardware
Dekker Samsung 55"-skjerm, PC med skjermkort og standard veggfeste. Når leasingperioden er avsluttet tilhører TV-skjerm og datamaskin  firma/organisasjon som leaser. Ekskl. montering.

Leasingavtale 36 mnd. med 3 års garanti 

kr 690,-
Månedlige driftskostnader software
Dekker drift, løpende vedlikehold og oppgradering av software
 
kr 1.100,-
Sum pr. mnd for visning av et ubegrenset antall reklamevisninger
24 timer i døgnet/7 dager i uken
  kr 1.790,-
Kostnad pr. dag   kr 60,-

Cinema1-710.jpg

For mer informasjon fyll ut kontaktskjema eller ta kontakt med
MEDIAskjerm AS
Hansmarkvegen 1 A, 9013 Tromsø
www.mediaskjerm.no
Tlf. +47 917 06 485
sigbjorn@mediaskjerm.no

Fyll ut
Ja, takk. Ønsker informasjon om Mediaskjerms tilbud