KULTURskjermer for rimelig markedsføring av norsk kulturliv

Kulturskjerm-NYsamsung700

Norge er en kulturnasjon. Vi har mange egne artister og kunstnere i landet. Store utenlanske stjerner ser på Norge som viktig land å opptre i, ikke minst på grunn av det norske folks kulturinteresse og betalingsevne.

Men for at vi skal kunne fylle konsertsaler, kinosaler, scener, idrettsplasser, utepaviljonger og forsamlingslokaler med folk, trengs det markedsføring. Og annonsering koster penger. Men det går an å tenke nytt. Og her kommer Kulturskjerm inn.

På plasser der folk oppholder seg og ferdes
På de stedene det er mest folk, er det mulig å få opp skjermer til markedsføring av kulturarrangementer. Det kan være på kjøpesentre og torg, i venterom for offentlig transport, på buss, ferger og i hurtigbåter. Det trengs å gjøre avtaler med eiendomsbesitterne og kanskje kommuneadministrasjonen på spesielle steder. Stort sett stiller de fleste seg positive til kloke tiltak for kulturbegivenheter.

Hva koster en KULTURskjerm?    
Etableringskostnader
Standardpakke. Engangskostnad. Dekker kjøp av lisens til programmet Scala og Egenredigerings-programmet for visning.
  kr 10.000,-
Månedlige leasingkostnader utstyr/hardware
Dekker Samsung 55"-skjerm, PC med skjermkort og standard veggfeste. Når leasingperioden er avsluttet tilhører TV-skjerm og datamaskin  firma/organisasjon som leaser. Ekskl. montering.

Leasingavtale 36 mnd. med 3 års garanti 

kr 690,-
Månedlige driftskostnader software
Dekker drift, løpende vedlikehold og oppgradering av software.
 
kr 1.100,-
Sum pr. mnd for visning av et ubegrenset antall reklamevisninger
24 timer i døgnet/7 dager i uken
  kr 1.790,-
Kostnad pr. dag   kr 60,-
VD_Image_Gallery_-33B-400

Hvordan finansiere en KULTURskjerm?
Det er fint hvis flere kulturinstitusjoner slår seg sammen og spleiser på utgiftene. Det er mye sendetid på en skjerm. Den kan sende 24 timer pr døgn 7 dager i uken, eller så lenge det er noen der til å se på innholdet.

Kostnader med 5 kulturinstitusjoner som eiere
Det er beregnet at med fem kulturinstitusjoner og en avtaleperiode på 3 år, vil kostnaden for hver deleier bli ca kr 2000,- i etablering og kr 360,-pr måned i leasing og drift. Hver enkelt eier har rett til 20 % sendetid.

Det er gode muligheter for midler fra sponsorer og andre kilder som bidrar med støtte til norsk kulturliv.   

Hvordan lage reklamen?  
• Du lager reklamen selv eller benytter ferdige maler, som gjør det enkelt å fornye og ajourføre budskapene.
• Du kan bruke din egen reklameforbindelse.
• Du kan kanskje få dine leverandører til å utarbeide reklamen.
• Eller du kan få assistanse fra MEDIAskjerms profesjonelle forbindelser som jobber med digitale media.

Hvordan styre reklamevisningen på skjermen?
Med i  pakken på produktet KULTURskjerm følger et EGENredigeringsprogram og med dette styrer du lett når reklamen skal vises, hvilke dager den skal vises, når på døgnet den skal vises og når den skal avsluttes.  

Kulturlivet som media-eier
Den viktigste fordelen med KULTURskjerm er at kultur-Norge blir eier av mediet og kan gjøre markedsføringen av sitt eget produkt for en langt lavere kostnad enn tidligere. Kulturen vil bli enda mer synlig.

Teknikken er her nå, og den er enkel å bruke
Som med alt annet her i verden er det viktig å sikre seg de beste posisjonene, før andre tar dem. 

For mer informasjon fyll ut kontaktskjema eller ta kontakt med
MEDIAskjerm AS
Hansmarkvegen 1 A, 9013 Tromsø
www.mediaskjerm.no
Tlf. +47 917 06 485
sigbjorn@mediaskjerm.no

Fyll ut
Ja, takk. Ønsker informasjon om Mediaskjerms tilbud